• Josefin

Utveckling av digital coach

Uppdaterad: 15 mar 2018

Arbetet med digitalisering av välfärdstjänster pågår för fullt och under de närmsta åren kommer det behövas många nya produkter och tjänster riktat mot offentlig sektor. Nu har Du möjlighet att i ett nära samarbete med kund arbeta fram en digital coach till personer med funktionsnedsättning och därmed ge personer möjlighet att leva ett självständigt liv.


Skellefteå kommun, som bland annat erbjuder stöd till invånare med funktionsnedsättning, saknar idag digitala alternativ till sina kunder. Via den omvärldsbevakning som kommunen har gjort framgår att kunder med funktionsnedsättning efterfrågar en digital coach för att på individnivå motivera, engagera och planera. För att möta denna efterfråga bjuder Skellefteå kommun, tillsammans med Intersective Innovation, in dig till att delta i en Co-Creation workshop processledd av representanter från RISE (Research Institutes of Sweden).

Co-Creation workshop

Formatet Co-Creation workshop innebär att kunder tillsammans med företag från olika branscher och sektorer arbetar tillsammans för att höja precisionen på nya idéer, produkter och tjänster. Kunden utgör en nyckelroll i sammanhanget, medan företagen styr den slutgiltiga produktinnovationen. Under dessa två dagar kommer kunder samt anställda vid Skellefteå kommun stöd och service att delta tillsammans med forskare inom t.ex. beteendevetenskap och interaktionsdesign.


Hur går vi vidare efter workshopen

Skellefteå kommun planerar att använda de synpunkter och idéer som tas fram under workshopen som underlag för en funktionsupphandling. Upphandlingen ska utgå från de behov som kommer att presenteras och de lösningar som utvecklas under workshopen. 


Projektet Intersective Innovation äger resultatet av workshopen vilket betyder att det är öppet för alla att använda. Skellefteå kommun kan använda det som underlag till upphandlingen av en digital coach, där deltagande företag och andra företag kan lämna anbud. Företagen som har varit med under workshopen kan även använda resultatet till att utveckla egna produkter och tjänster riktade mot såväl personer med funktionsnedsättning, som andra målgrupper och kunder.


Behovsbeskrivning

Skellefteå kommun erbjuder stöd till invånare med olika typer av funktionsnedsättningar varav en stor andel har behov av kognitivt stöd för att planera sin dag. Skellefteå kommun arbetar nu för att kunna erbjuda stödet på alternativa sätt och har uppmärksammat att det idag finns en stor efterfrågan på en digital coach som kunden alltid har tillgänglig. Målgruppen för Skellefteå kommun i ett inledningsskede är personer som bor i eget boende och har behov av stöd från kommunen kring struktur för vardagen och planering av vardagliga aktiviteter. Omvärldsbevakning visar att efterfrågan av en digital coach är stor och det finns idag ingen färdig produkt på marknaden som möter behoven.


Kunderna är personer som kan ha nedsatt förmåga att utföra vardagsrutiner och behöver verktyg för att strukturera upp och tydliggöra veckans aktiviteter. Tanken är att kunden med stöd av produkten ska kunna planera sin dag och sin vecka och välja olika nivåer för det stöd som krävs för just den dagen. Med stöd av produkten ska kunden öka sin förmåga att kunna planera och leva sitt liv självständigt. Produkten ska alltid vara tillgänglig för kunden. Förslagsvis i en smartphone, ipad och dator. En digital sidekick kan vara ett komplement till en fysisk personal och motivera kunden till ökad självständighet.

Kundens behov inkluderar:

  • Att det digitala stödet ska motivera kunden att utföra momenten i sin planering.

  • Att ha en visuell överblick av veckans aktiviteter.

  • Att ha möjlighet att själv energivärdera olika aktiviteter och därigenom få en jämn spridning av energinivån under veckan.

  • Att ha möjlighet att få tidsaspekten på aktiviteterna tydliggjord, många har nedsatt förmåga till tidsuppfattning.

  • Att vid behov få tillgång till strategier, checklistor, handlingsplaner, manualer etc. för att kunna utföra aktiviteterna mer självständigt.

  • Att ha möjlighet till egen uppföljning.

  • Att få möjlighet till kontakt med stödperson genom ex. sms-funktion, chatt, koppling mot videosamtal eller dylikt.

  • Att kunna individanpassas genom att kunden bara ser valda funktioner.

  • Kunden ska även ha möjlighet att kunna följa sina resultat via någon typ av statistik, som också kan vara ett samtalsunderlag tillsammans med personalen vid uppföljning. Statistiken ska visa vilka uppgifter är avklarade, vilka dagar är man mer aktiv, vilka aktiviteter kan skapa mer återhämtning.

Verktyget ska vara enkelt att använda både för personal och kund och upplevas som positivt.


Bokningsinformation

Workshopen är kostnadsfri.

Vi bjuder på lunch och fika! Glöm ej att ange ev allergier och/eller önskemål om specialkost.


När:

19 april 2018, 10.00 – 17.00

20 april 2018, 09.00 – 17.00


Var: The Great Northern / Skellefteå

ANMÄLAN: https://invajo.com/l/Wpl4E7enCn


Kontaktperson: Josefin Lundberg, josefin@skellefteasciencecity.se0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla