• Josefin

Seminarieserie Tänk Nytt 31/1 -BodenMed start i slutet av januari sätter vi fokus på innovation och olika metoder för innovationsdriven affärsutveckling. Vi erbjuder en seminarieserie på fyra tillfällen, som kommer att rymma tips och råd på varför du ska arbeta med innovation, vad du kan fokusera på och metoder och verktyg för hur du kan gå tillväga.


Målet med seminarieserien är att ge dig som företagare en verktygslåda för att höja innovationsförmågan och jobba strategiskt med affärsutveckling och innovation. Vi kommer dels att titta på öppen innovation, men även mer tradionella sätt att bedriva utvecklingsarbete. Seminarierna varvar teori med praktik för att du ska få med dig så mycket som möjligt.


Seminarieserien riktar sig till små- och medelstora företag i Västerbotten och Norrbotten. Vi kommer att jobba i en relativt liten grupp, för att deltagarna ska hinna lära känna varandra och dela med sig av sina erfarenheter. Vi säljer inte till varandra under träffarna, däremot lägger vi in vår kunskap och delar med oss, för att även ta emot tips och erfarenheter från andra.


Vid stort intresse kommer ett urval att ske, max 15 företag (en person per företag) kommer att erbjudas plats. Företag som varit igång minst 2 år och som har minst 5 anställda kommer att prioriteras. Seminarieserien är kostnadsfri, men omfattas av statsstödsregler. Program

31 januari 08.30 - 13.00, Boden Business Park

Introduktion, vad och varför.

BMC och värdeerbjudande för ditt företag. Varför är innovationsarbete viktigare än någonsin förut? Vi reder ut begrepp och pratar öppen innovation, en av de starkaste trenderna för att möta framtidens utmaningar. Johan Bergström från LTU Business guidar oss genom Business Model Canvas och värdeerbjudandet för ditt företag. Du får jobba praktiskt och utmana din affärsmodell med nya lager och infallsvinklar. Vi avslutar med gemensam lunch kl 12-13.


12 februari 11.00 - 16:00, plats meddelas senare

Från idé till innovation, lunchföreläsning och exklusiv workshop med Sofie Lindblom

Denna träff inleds med en öppen lunchföreläsning med Sofie Lindblom tidigare innovationschef på Spotify och utsedd till en av Sveriges 100 mäktigaste. Föreläsningen pågår kl 11:00-12:00 (vi äter gemensam lunch 12-13) och avslutas med en workshopdel kl 13:00-16:00 exklusivt för seminarieseriens deltagare.Föreläsning: Innovation - Från Buzzword till Action

I den snabba takt som världen förändras idag är innovation något som alla behöver jobba aktivt med. Men hur gör man och var sjutton börjar man? I det här föredraget kommer Sofie Lindblom gå igenom hur man kan skapa förutsättningarna för innovation i sin roll och i sin organisation. Deltagarna får en konkret verktygslåda för att bygga upp sin innovationsförmåga kopplat till företagskultur, processer, strategier och ledarskap. Målet är att innovation ska vara något som känns kul och spännande, inte ångestladdat och förvirrande.


Workshop: Från idé till Innovation - En verktygslåda för att komma igång

De flesta organisationer har många idéer men få är bra på att omsätta dem till verklighet. I den här workshopen kommer fokus vara på att gå igenom innovationsprocessen, testa metoder och verktyg för att omvandla rätt idéer till verklighet. Som deltagare tar ni själva med er ett område, utmaning eller problemställning som ni vill lösa. Varje team får ett workshop kit med mallar, övningar och stöd för att komma fram till högkvalitativa koncept på vä̈ldigt kort tid. Resultatet är en rad hypoteser och experiment att testa när man är tillbaka på jobbet efter workshopen, utrustad att gå från idé till innovation.


28 februari 08:30 - 13.00, Boden Business Park

Innovationssprint, teori och praktisk övning.

Företag, organisationer och ledare brottas med svåra beslut dagligen: Var ska vi lägga fokus? Vilken är den rätta vägen framåt? Hur ska vi börja? Det är lätt att bli matt och uppgiven inför alla frågor som tornar upp sig.


Innovationssprinten är den efterlängtade genvägen framåt. Processen är utvecklad av Google. En Innovationssprint låter oss ställa de svåraste frågorna, hitta lösningarna, välja väg, ta fram en prototyp och genomföra användartester. På bara fem dagar. Sprinten fungerar på alla typer av utmaningar, i både små start-ups och stora företag. Vi avslutar med gemensam lunch kl 12-13.


14 mars 08:30 - 13.00, Boden Business Park

Business Lab & nästa steg

Vi avslutar seminarieserien med att återkoppla till arbetet med Business Model Canvas som gjordes under första träffen och tittar på vad som är nästa steg för ditt företag. Vi testar även metoden "Business Lab", en coachande metod som bygger på feedback på varandras affärsmodeller. Vi avslutar med gemensam lunch kl 12-13.För mer information samt anmälan: https://invajo.com/l/NQVn6nAUTG


Ta chansen att få inspiration och input. Välkommen.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla