• Josefin

Seminarieserie Tänk Nytt 4/9 - Norsjö & Malå

Uppdaterad: 16 aug 2019Med start i början av september sätter vi fokus på innovation och olika metoder för innovationsdriven affärsutveckling. Vi erbjuder en seminarieserie på fyra tillfällen, som kommer att rymma tips och råd på varför du ska arbeta med innovation, vad du kan fokusera på och metoder och verktyg för hur du kan gå tillväga.


Målet med seminarieserien är att ge dig som företagare en verktygslåda för att höja innovationsförmågan och jobba strategiskt med affärsutveckling och innovation. Vi kommer dels att titta på öppen innovation, men även mer tradionella sätt att bedriva utvecklingsarbete. Seminarierna varvar teori med praktik för att du ska få med dig så mycket som möjligt.


Seminarieserien riktar sig till små- och medelstora företag i Västerbotten och Norrbotten. Vi kommer att jobba i en relativt liten grupp, för att deltagarna ska hinna lära känna varandra och dela med sig av sina erfarenheter. Vi säljer inte till varandra under träffarna, däremot lägger vi in vår kunskap och delar med oss, för att även ta emot tips och erfarenheter från andra. Serien är ett samarbete och gemensam aktivitet tillsammans med Möjligheternas region och särskilt Norsjö- och Malå kommun. 


Vid stort intresse kommer ett urval att ske, max 15 företag kommer att erbjudas plats. Företag som varit igång minst 2 år och som har minst 5 anställda kommer att prioriteras. Seminarieserien är kostnadsfri, men omfattas av statsstödsregler. Program


4 September 09.00 - 13.00, Källan

Introduktion, vad och varför.  BMC och värdeerbjudande för ditt företag. Varför är innovationsarbete viktigare än någonsin förut? Vi reder ut begrepp och pratar öppen innovation, en av de starkaste trenderna för att möta framtidens utmaningar. Sedan går vi i genom Business Model Canvas och värdeerbjudandet för ditt företag. Du får jobba praktiskt och utmana din affärsmodell med nya lager och infallsvinklar. Vi avslutar med gemensam lunch kl 12-13.18 September 09.00 - 13.00, Källan

Innovation och Trend Workshop  Denna träff kommer vara en brygga mella BMC och workshopen med Magnus MackAldener. Annelie Weinehall ifrån Dizparc kommer guida dig igenom de trender som finns i samhället idag, hjälpa dig att se potentialerna i hur dessa trender kan hjälpa er och åt vilket håll ni ska jobba i er organisation för att dra nytta av dessa. Trenderna vi diskuterar handlar om drivkrafter i samhället som har starka och varaktiga konsekvenser, inte övergående modeflugor. Ni får en ögonöppnare för dessa förändringar, inspiration av innovationsdriven affärsutveckling och får med er verktyg för hur ni kan börja titta på hur trender kan skapa affärsmöjligheter för er. Detta för att hitta riktningen på vilka trender ni ska innovera på. 2 oktober 11.00 - 16.00, Källan Att leda Innovation med Magnus MackAldener chef på Scania

Magnus MackAldener chef för Scanias 130 man stora organisation för transmissions utveckling. Magnus MackAldener föreläsning kommer handla om hur man leder en innovativ organisation, vad bör man tänka på, hur hanterar man osäkerheten och möjligheterna. Med stor erfarenhet av att leda i innovationsprocesser så kommer Magnus MackAldener kunna ge exempel utifrån sitt eget arbete som chef på Scanias transmissions utvecklings enhet.


Denna träff inleds med en öppen föreläsning kl 11:00-12:00 och avslutas med en workshop del kl 13:00-15:00 exklusivt för seminarieseriens deltagare.9 oktober 09.00 - 13.00, Källan

Business Lab & nästa steg Vi avslutar seminarieserien med att återkoppla till arbetet med Business Model Canvas som gjordes under första träffen och tittar på vad som är nästa steg för ditt företag. Vi testar även metoden "Business Lab", en coachande metod som bygger på feedback på varandras affärsmodeller. Vi avslutar med gemensam lunch kl 12-13.För mer information samt anmälan: https://invajo.com/l/XWDA4lVI5O

Ta chansen att få inspiration och input. Välkommen.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla