• Josefin

Seminarieserie - Tänk nytt

Uppdaterad: 16 aug 2018Under hösten sätter vi fokus på innovation och olika metoder för innovationsdriven affärsutveckling. Vi erbjuder en seminarieserie på fyra tillfällen, som kommer att rymma tips och råd på varför du ska arbeta med innovation, vad du kan fokusera på och metoder och verktyg för hur du kan gå tillväga.


Målet med seminarieserien är att ge dig som företagare en verktygslåda för att höja innovationsförmågan och jobba strategiskt med affärsutveckling och innovation.

Vi kommer dels att titta på öppen innovation, men även mer tradionella sätt att bedriva utvecklingsarbete. Seminarierna varvar teori med praktik för att du ska få med dig så mycket som möjligt.


Seminarieserien riktar sig till små- och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten.

Vi kommer att jobba i en relativt liten grupp, för att deltagarna ska hinna lära känna varandra och dela med sig av sina erfarenheter. Vi säljer inte till varandra under träffarna, däremot lägger vi in vår kunskap och delar med oss, för att även ta emot tips och erfarenheter från andra.Program


Introduktion, vad och varför.

BMC och värdeerbjudande för ditt företag.Varför är innovationsarbete viktigare än någonsin förut? Vi reder ut begrepp och pratar öppen innovation, en av de starkaste trenderna för att möta framtidens utmaningar. Johan Bergström från LTU Business guidar oss genom Business Model Canvas och värdeerbjudandet för ditt företag. Du får jobba praktiskt och utmana din affärsmodell med nya lager och infallsvinklar. Vi avslutar med gemensam lunch kl 12-13.


Trender och omvärld med Kairos Future

Vilka förändringar i omvärlden avgör hur vi kommer innovera i framtiden? Katarina Stetler, framtidsstrateg på Kairos Future och doktor i innovationsledning, ger oss en föreläsning i hur kan man framtidssäkra sina innovationsprojekt. I workshopsdelen får deltagarna prova på att jobba med trender och omvärldsförståelse som språngbräda för sitt eget innovationsarbete.  

Denna träff inleds med en öppen lunchföreläsning kl 11:30-12:30 (lunch serveras från kl 11:00) och avslutas med en workshopdel kl 13:00-15:00 exklusivt för seminarieseriens deltagare.


Innovationssprint med Hello Future / Tromb. Teori och praktisk övning.

Företag, organisationer och ledare brottas med svåra beslut dagligen: Var ska vi lägga fokus? Vilken är den rätta vägen framåt? Hur ska vi börja? Det är lätt att bli matt och uppgiven inför alla frågor som tornar upp sig.

Innovationssprinten är den efterlängtade genvägen framåt. Processen är utvecklad av Google. En Innovationssprint låter oss ställa de svåraste frågorna, hitta lösningarna, välja väg, ta fram en prototyp och genomföra användartester. På bara fem dagar. Sprinten fungerar på alla typer av utmaningar, i både små start-ups och stora företag. Vi avslutar med gemensam lunch kl 12-13.


Designtänkande innovationsarbete. Nästa steg?

Vi blir guidade i "design thinking" som kan användas som filosofi, metodik och process för att identifiera affärsmöjligheter, utveckla innovativa lösningar och skapa värde med kunden i fokus.


Vi avslutar seminarieserien med att återkoppla till arbetet som gjordes under första träffen och tittar på vad som är nästa steg för ditt företag. Vi avslutar med gemensam lunch kl 12-13.


Vid stort intresse kommer ett urval att ske, max 15 företag (en person per företag) kommer att erbjudas plats. Företag som varit igång minst 2 år och som har minst 5 anställda kommer att prioriteras. Seminarieserien är kostnadsfri, men omfattas av statsstödsregler. 
För mer information gällande datum samt anmälan till seminarieserien i Piteå: https://invajo.com/l/FgeZD8qBtN


För mer information gällande datum samt anmälan till seminarieserien i Skellefteå: https://invajo.com/l/ab4yoOogy3

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla