• Josefin

Resultat från workshop - Senior men fortsatt aktiv i vardagenBakgrund För att minska smittspridningen av Covid-19 uppmanas vi av myndigheter att undvika fysiska möten och hålla avstånd till andra människor. Denna rekommendation har under en längre tid varit särskilt riktad till seniorer över 70+. Genom att efterfölja rekommendationerna be- gränsas möjligheterna att bibehålla samma fysiskt och socialt aktiva vardag. Konsekvensen är att många seniorer riskerar att drabbas av försämrad fysik och ensamhet vilket kan leda till social distansering och sjukdomar även då krisen är över. Med avstamp i detta fokuserar denna utmaning på att hitta nya idéer och lösningar som bidrar till fortsatt fysisk och social aktivitet under såväl isolering som efteråt.


Coronakrisen innebär att förutsättningar förändras, kanske kan den förändringen leda till att nya målgrupper föds och att befintliga produkter/tjänster med viss anpassning kan få nytt ljus?


Resultat Nio personer från olika branscher och bakgrunder deltog i en två timmar lång diskussion/ workshop. Tillsammans lyftes era olika idéer, verktyg och scenarion fram som på olika sätt kan bidra till att seniorer upprätthåller en fortsatt fysiskt och socialt aktiv vardag. En diskussion som fördes handlade om det ömsesidiga utbytet. Vad kan de äldre göra för företagen? Om pensionärer tillfrågas att bidra med sin kunskap och erfarenhet till företag genererar det ett högre syfte för båda parter. En sammanställning av workshopen presenteras nedan.

Träning- och hälsoutmaningar Oavsett omständigheter och tidigare rutiner behöver vi alla hitta sätt för att upprätthålla en fysiskt aktiv vardag.

Kanske kan du utmana hela grannsällskapet i hälsobingo, veckovisa stegutmaningar eller gemensam balkonggympa? Att skriva och posta en träningsdagbok på nätet eller att arrangera rörelse- och promenadgrupper för seniorer kan vara ett trevligt sätt för att fortsätta hålla sig fysiskt aktiv. Varför inte sätta upp en lapp i trapphuset om att du gärna tar en telefonpromenad med någon? På så vis kan du kombinera fysisk aktivitet med att lära känna nya personer!


Socialt umgänge Även om vi inte kan socialisera oss som vi brukar så innebär det inte att vi inte kan umgås. Vi be höver bara hitta nya sätt att göra det på!

Med hjälp av videosamtal kan exempelvis hela familjer tillaga och äta middagar tillsammans. Kanske ska ni skapa en gruppchatt och dagligen uppdatera varandra med både bild, video och texter?

Delta i eller anordna bokcirklar, pysselverkstäder, stickgrupper och studiecirklar online! Gå med i digitala utmaningar, fota och visa upp dina bakverk eller tipsa andra om hur man kan uppmunt- rar sina nära för att upprätthålla ett socialt sammanhang. Även musikquiz, korsordstävlingar och shackturneringar kan ske online.

All socialisering behöver såklart inte vara digitalt. Visa uppskattning genom att lämna en trevlig lapp i grannens brevlåda, eller skriv ett brev, kanske kan du hitta nya brevvänner i lokaltidningen?

Utveckling av digital kunskap En annan viktig aspekt för att lyckas vidhålla en socialt aktiv vardag är att faktiskt förstå sig på de digitala hjälpmedel som nns, och veta var man kan få stöd för att lära sig dessa.

Digitala utbildningar, möten eller förklarande videos kan vara ett bra grepp för att hjälpa till att utveckla våra digitala kunskaper. Skapa en sms-grupp och lägg till alla i kvarteret för att tipsa och dela med dig av dina kunskaper till andra.

För de som besitter väldigt låg digital kunskap hade en följetång av steg-för-steganvisning för de vanligast förekommande plattformarna varit bra att hitta i lokaltidningen.


Samhällsinsatser Slutligen finns det mycket som samhället kan hjälpa till med. Den lokala tidningen fortsätter exempelvis att verka som viktig källa till information. Men kanske krävs det en anpassad app för att öka samvaron, den fysiska aktiviteten och på annat sätt bidra till en trevlig vardag?

Tänk om man som senior skulle ha möjlighet att anmäla sig för att bli uppringd av en idrottsl-egend, artistidol eller kanske kungen? Här finns det oändliga möjligheter att samarbeta över branschgränser och tillsammans hitta nya innovationer som inte bara bidrar, men som även uppmanar våra seniorer att själva komma med nya innovativa idéer!

Har du också en utmaning du behöver hjälp med från andra? Har ditt företag eller bransch också en utmaning som ni vill ha hjälp med? Kanske få in nya kreativa idéer och tankar på hur ni kan utveckla företaget och anpassa ert erbjudande.

Hör av dig!


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla