• Josefin

Utmaningsdriven digital workshop 26/3

Levande campingar även sommaren 2020
Under föregående vecka publicerades en fråga i gruppen #backaskellefteå som vi vill hjälpa till att lyfta fram.


Inom besöksnäringen finns det fortfarande företagare där säsongen ännu inte blivit lidande till följd av Covid-19. Sommaröppna campingar är ett sådant exempel. Säsongen börjar närma sig och under normala omständigheter hade företagarna vid den här tiden på året signerat de sista anställningsavtalen inför sommaren. Årets aktiviteter hade planerats och scheman hade lagts. Situationen är svårbedömd och de osäkra parametrarna är många. Ska sommarpersonal anställas eller inte? Konsekvenserna av att inte anställa skulle påverka öppettiderna för campingens restaurang/café och därmed reducera omsättningen på eventuell mat och alkoholförsäljning. Övrig service riskerar också att påverkas negativt.


Stängda landsgränser och restriktioner gällande resor är en annan faktor som kommer att påverka marknaden. Utländska turister tros utebli medan en ny marknad öppnar upp sig då ”Hemester” kan bli det vi svenskar kommer att ägna sig åt under sommaren 2020. Om detta stämmer hur bör campingar då resursplanera? Hur ska de turister som besöker campingarna kunna känna sig trygga och säkra att städrutiner efterföljs? Hur undviks oönskad personkontakt men där det personliga mötet fortfarande kan skapas? För att kunna attrahera lokala turister måste utbudet förändras, nya aktiviteter och tjänster? Går det att samarbeta med andra i närområdet som kan underlätta i bemanningen eller vidga utbudet?


Vi söker personer som vill delta i en digital diskussion/workshop med utgångspunkt i denna utmaning. Syftet är att hitta nya idéer på aktiviteter, tjänster och tillvägagångssätt som beaktar folkhälsomyndighetens rekommendationer men också attraherar besökare. För att delta behöver du inte ha kunskap om branschen då vi tror att olikheterna bidrar till ett bredare spann av nya idéer.


Har du själv eller ditt företag en utmaning som du vill ha feedback och idéer till hör av dig så antar vi din utmaning.Anmälan via eventbrite.0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla