• Anna Mård

Gör innovationsarbetet inkluderande – ny guide berättar hur

Uppdaterad: 18 maj 2020

Hur kan en mångfald av människor och perspektiv tillvaratas i utvecklingen av framtidens varor, tjänster och verksamheter? Det berättar en ny praktisk guide för inkluderande innovation som projektet Intersective Innovation och innovationsforskaren Malin Lindberg tillsammans tagit fram. Guiden ger konkreta verktyg och metoder för hur företag och verksamheter kan utveckla sina affärer med hjälp av andra företag och kompetenser.


− Genom att involvera personer från olika branscher och bakgrunder i innovationsarbetet går det att ta tillvara på fler perspektiv, idéer och lösningar. Det minskar risker och kostnader och gör att nya produkter och tjänster får större värde för målgruppen, säger Anna Mård, projektledare för Intersective Innovation.


Sökandet efter nya vägar och möjligheter är en hög prioritet hos många företag, i och med omvärldens ständiga utveckling och förändring. Projektet Intersective Innovation sätter fokus på öppen och inkluderande innovation och olika metoder för innovationsdriven affärsutveckling.


− När olika människor och perspektiv möts kan vi skapa en mer mångfacetterad förståelse av samhällets utmaningar och behov. Det gör det enklare att förstå vilka sorters lösningar som har störst potential att skapa mervärde i människors liv, förklarar Malin Lindberg, forskare inom inkluderande innovation och organisation.


Nu har insikterna från projektet sammanställts i en guide som företag och andra verksamheter kan använda som ett mångfaldsverktyg i sitt innovationsarbete: En vägvisare till praktiska insatser – Inkluderande innovation i skärningspunkter. Guiden kan användas vid innovationsutveckling och vid innovationsfokuserade projekt, evenemang, kommunikation och liknande.


− En fördel med guiden är att den är konkret och ger företagen praktiska tips och metoder för hur man kan jobba mer inkluderat i sitt innovationsarbete, säger Malin Lindberg.


Guiden hittar du här:

Guide Inkluderande Innovation
.pdf
Download PDF • 1.67MB


För mer information, kontakta:

Anna Mård, projektledare Intersective Innovation anna.mard@piteasciencepark.se 070-580 85 70


Malin Lindberg, innovationsforskare och författare till En vägvisare till praktiska insatser – Inkluderande innovation i skärningspunkter https://www.linkedin.com/in/malin-lindberg-aa3656b0/


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla