• Josefin

Digital innovation och upphandling - 25/10 Skellefteå

Digital innovation och upphandling, en samverkansdag för det privata och det offentliga

Är Sveriges kommuner redo?


Den teknologiska utvecklingen är ständig och människors beteendemönster förändras i ökad takt. Näringslivet tar emot dessa förändringar genom nya produkter, tjänster och affärsmodeller, men hur sker interaktionen med kommunerna?


Den 25 oktober välkomnar vi dig till att delta i en samverkansdag där vi sätter fokus på interaktionen mellan det privata och det offentliga. Målet är att öka kunskapen om innovativa upphandlingar med större förståelse för motsatt part för att hitta nya möjligheter och ökad nytta för alla.


Mer affärer till näringslivet, bättre förfaranden hos kommunen, enklare liv för samhället som stort!
PROGRAM


08.30 – 08.50 Introduktionsföreläsning – Digital innovation, vad innebär det?

Hugo Hedlund doktorand vid Umeå Universitet

Innovation beskrivs ofta utifrån färdiga produkter medan digital innovation på ett annat sätt handlar om saker som även efter sitt nyttiggörande kräver ständig utveckling. Detta är ett synssätt som behöver bli tydligare både hos det offentliga och hos tjänsteleverantörer.


08.50 – 09.45 Introduktionsföreläsning – Upphandlingsutmaningen!

Fredric Norefjäll, Research Institute of Sweden (RISE)

Då vi väljer att köpa en funktion istället för en produkt ställer det nya krav på upphandlande organisation. Fredric kommer att påvisa hur förändringsgraden/innovationshöjden går att direkt relatera till ökat samskapande och behovet av en förändrad affärsmodell. Vi kommer också att få ökad kunskap om hur värdeerbjudandet kan förändras mellan kommun och den digitala utvecklaren.


09.45-10.00 Fika


10.00 – 11.00 Upphandlingsmyndigheten - Innovationsupphandling

Maria Öhman, upphandlingsmyndigheten

Hur hänger innovation och upphandling ihop? Vilka förutsättningar gäller för samskapande i relation till LOU? Upphandlingsmyndigheten ger en introduktion till modeller och visar exempel.


11.00 – 11.30 Digital Coach, hur fungerar det i praktiken?

Carina Norman och Madelene Wigenstam, Skellefteå kommun stöd och service

Under våren 2018 genomförde Skellefteå kommun stöd och service en Co-creation workshop tillsammans med användare (personer med funktionsnedsättning), kommunens egen personal och bolag ifrån det lokala näringslivet. Resultatet blev till underlag vid en kommande funktionsupphandling men resan dit har inte varit lätt. Carina och Madelene kommer att återge sina erfarenheter av hur det varit att upphandla med behov och funktion i praktiken.


11.30 – 12.30 Lunch


12.30 -14.00 Workshop

Fredric Norefjäll, Research Institute of Sweden (RISE)

Med utgångspunkt i case Digital coach kommer vi att testa en ny workshop-metod där ni som deltagare är medskapande. Vi kommer att se till kommunens traditionella upphandlingsprocess men också lyfta entreprenörens perspektiv för att tydliggöra var samverkan brister. Fokus kommer också att ligga på värdeerbjudandet sett både till kommunen och entreprenören.


14.00-15.00 Diskussion för att samla insikter

Fredric Norefjäll, Research Institute of Sweden (RISE)

Dialog för att öka förståelsen för den andres perspektiv. Kommunen förstår idag inte de små entreprenörernas verkliga ekonomiska situation, entreprenörerna förstår inte kommunens behov- och köpprocess.


NÄR: 25 oktober 08.30-15.00

VAR: The Great Northern, PansalenFör bokning se länk: https://www.eventbrite.com/e/digital-innovation-och-upphandling-tickets-73536249903


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla