ERBJUDANDE

INSIKT

IDÉUTVECKLING

INNOVATION

NÄTVERK

Intersective Innovation ger dig verktyg för att framtidssäkra ditt företag och jobba strategiskt och systematiskt med affärsutveckling och innovation. 

Oväntade möten med andra branscher och kompetenser ger nya oväntade lösningar. Det är i skärningspunkterna som de mest innovativa idéerna hittas. Öppen innovation innebär att exponera företagets behov för att tillsammans med externa partners finna nya lösningar och idéer. Inom Intersective Innovation identifierar vi era behov för att sedan ta oss an dem tillsammans med andra regionala småföretag, entreprenörer., forskare och studenter.

Du får en verktygslåda för att bygga ett mindset i företaget, höja innovationsförmågan och jobba strategiskt med affärsutveckling och innovation.

 

Intersective innovation handlar om att bedriva utveckling tillsammans med andra aktörer utanför det egna företaget. På det sättet:

  • sparar man pengar i utvecklingsarbetet

  • kommer snabbare fram till kommersialiseringen

  • minimerar riskerna

  • får i slutänden ofta produkter av större uppfinningshöjd

[1] Insikt
Intersective Innovation erbjuder seminarier och workshops tillsammans med experter inom bland annat innovationsledning, digitalisering, strategisk kommunikation och hållbarhet.  Vid dessa tillfällen finns också möjlighet att göra en kostnadsfri analys av ert företags innovationsförmåga.  Genom att delta kan ni få insikt om era utmaningar, ert företags behov, hur ni står er i konkurrens mot andra, samt inspiration om samhällsutmaningar, möjligheter, trender och ny teknik.

 [2] Idéutveckling
Under aktiviteter såsom innovationsrace, hackathons, game jam och co-creation tar ni som företag med er en befintlig utmaning ifrån er verksamhet som andra regionala små och medelstora företag är med och löser. Genom att arbeta över branschgränser och testa ny teknik skapas nya tankebanor, ett vidgat kontaktnät och förhoppningsvis nya lösningar på befintliga problem.

[3] Innovation
De bästa idéer som genererats kan komma att omvandlas till skarpa case med intention att nå framtida kommersialisering. Under denna aktivitet fortsätter vi att arbeta med öppna innovationsprocesser, men med speciellt utvalda deltagare som tros kunna bidra till att utveckla den nya affärsidéen till verklighet. Möjligheter finns också att kontakta oss och presentera idéer som ni själva skulle vilja ha hjälp att arbeta vidare med i case-format.

[4] Nätverk

Vi erbjuder ett brett nätverk av entreprenörer, företagare, forskare och studenter inom olika branscher och sektorer. I bland kan det vara skönt att höra att man inte är ensam om ett problem (för det är man aldrig) och ta del av andras erfarenheter. Andra gånger behöver man få tillgång till experter som finns utanför företaget i sin egen affärsutveckling eller när man ska ta fram något nytt.